CG Wahlin

Jag brinner för att få män att reflektera och sätta ord på sina funderingar för att på det sättet må bra och höja sin livskvalitet och prestation. Min bakgrund har jag i det militära som kapten i flottan, i olika ledande befattningar inom näringslivet och numera styrelse-ordförande i ett flertal företag.

Läs mer

Tankar för män

Under 20 år har jag funderat och reflekterat över hur vi män fungerar på jobbet kontra hemma i familjen.
Nu finns tankarna i min bok "Tankar för män"

Behöver män tänka?

Vi beklagar oss ibland över att vi inte förstår oss på kvinnor, men det är ju ogörligt om vi inte har en susning om oss själva.

Börja reflektera

Bakgrund och syfte med boken är ett resultat av många års livserfarenhet och aktivt arbete med att själv förbättra mig som man.

CG hos Malou

Näringslivskonsulten CG Wahlin berättar för Malou i TV4 om hur män bearbetar sorgen och känslorna efter en skilsmässa.

Livet

Vill du kontakta mig

+46 70 550 82 85 | cg@wahlin.se

CG Wahlin, Svartviksringen 6, 133 36 Saltsjöbaden

Följ mig ...